Köper och säljer dödsbon, hela hem, samlingar och antikviteter.
Speciellt allmoge från Jämtland/Härjedalen.
God sortering av fotogenlampor och delar.
Juni, juli och augusti, öppet vardagar 11.00 - 18.00,
helger och övrig tid under året enligt överenskommelse.
Maria & Peter